Σύστημα Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΡΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Π.Ε.Α

ΠΑΡΟΧΗ:

1500 Lt/h

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2002