Σχετικά με εμάς

Η ατομική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ιδρύθηκε το 1980, ενώ το 2000 ιδρύθηκε η εταιρεία ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ.

Αντικείμενο των επιχειρήσεων Π. Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία σύνθετων ιδιωτικών και δημοσίων έργων στους εξής κυρίως τομείς :

 

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού ύδατος
  • Κατασκευή σφαγείων
  • Κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών απορριμμάτων
  • Αναπλάσεις δημοσίων χώρων
  • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Αποχέτευση – ύδρευση
  • Λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων – βιομηχανικών αποβλήτων και ύδατος

 

Είναι μέλος (είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως εταιρεία) στους εξής φορείς : ΕΒΕΑ, ΕΕΔΕ, ΤΕΕ, ΕΕΣΔΑ

 

Ακρογωνιαίος λίθος των επιχειρήσεων Π.Ι.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΕ είναι το διαρκές εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό τους που αποτελείται από 16 άτομα από τα οποία τα 7 είναι πτυχιούχοι πολυτεχνείων και πανεπιστημίων.

Με στόχο την τέλεια ποιότητα εφαρμόζονται σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας.

Έτσι η επιχείρηση είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO 9001: 2000 από το 2005.