Διϋλιστήριο Πόσιμου Ύδατος Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ:

800m3/h

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2005