Κατασκευή Μικρών Διϋλιστηρίων Όμορων Κοινοτήτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ:

5x36m3/h

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2006