Εγκατάσταση Απομαγγανοποίησης Ύδατος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΠΑΡΟΧΗ:

36m3/h

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007