Μετεγκατάσταση Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2009