Αναπλάσεις Οδών Περιοχής Άβαντος Δ. Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΒΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007