Οριστική Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Καμαριώτισσας Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2008