Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Φερών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΕΡΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007