Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Διδυμοτείχου Β’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ, ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ), ΚΥΑΝΗΣ (Β.ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ), ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ, ΠΥΘΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΟΦΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2009