Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Υ.Π.Α.

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1993