Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Κονσερβών ARCON ΑΒΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ARCON ABEE

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ARCON ABEE

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

484

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1993