Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Τυροκομείου ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΠΕ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

730

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2006