Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Τυροκομείου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

36.500

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2005