Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ποτοποιΐας ΜΕΑΠ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕΑΠ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΜΕΑΠ Α.Ε. – ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

85

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1999