Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Τυροκομείου ΕΑΣ Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Ε.Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

1.700

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1996