Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Μεταξουργίας ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΑΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ A.E

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

700

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1996