Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1996