Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Κρέατος ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΘΡΑΚΗ Α.Ε.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

46.500

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1993