Απομαγγανοποίηση Νερού Ύδρευσης Φερών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΕΡΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1992