Κατασκευή Παράπλευρων Έργων του Περιφερειακού Δρόμου Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

226.491,98 € ΜΕ ΦΠΑ