Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στις θέσεις Βαράδες – Θέρμα και Τουρλί του Δήμου Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΡΑΔΕΣ – ΘΕΡΜΑ – ΤΟΥΡΛΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

164.905,44 € ΜΕ ΦΠΑ