Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Φερών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

7.000

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

3.649.544,14€ ΜΕ ΦΠΑ