Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

221.698,36€ ΜΕ ΦΠΑ