Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

110

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2012