Κατασκευή Κοιμητηρίου Μαϊστρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΪΣΤΡΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

213.492,38 € ΜΕ ΦΠΑ