Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Μέγα Ρέμα Δήμου Σουφλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

713.562,95 € ΜΕ ΦΠΑ