Εγκατάσταση Απομάκρυνσης Μαγγανίου-Σιδήρου-Θολότητας Πόσιμου Νερού Δ.Κ. Ν.Βύσσας Δήμου Ορεστιάδας

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 2014 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2015, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα το φαινόμενο της ύπαρξης Μαγγανίου στο πόσιμο νερό.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος στην ΕΑΜΣΘ περιλαμβάνει κατά σειρά τις ακόλουθες διεργασίες:

    1. Οξείδωση με την προσθήκη, στο νερό των γεωτρήσεων, ικανής ποσότητας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ως οξειδωτικού μέσου.
    2. Επαφή των υπό οξείδωση στοιχείων του νερού με το οξειδωτικό μέσο.
    3. Φίλτρανση για την κατακράτηση τόσο των δημιουργημένων κατά τα προηγούμενα στάδια ιζημάτων όσο και της προϋπάρχουσας θολότητας με φίλτρα κλειστού κατακόρυφου τύπου πίεσης με μέσο φίλτρανσης πολλαπλές στρώσεις υλικών (multimedia water filters).
    4. Αποχλωρίωση – απόσμηση με φίλτρα ενεργού άνθρακα.
    5. Μεταχλωρίωση για την προληπτική απολύμανση του νερού.

Η εγκατάσταση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, έχει σύστημα τηλεειδοποίησης, σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού και λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράγει 54 m3/h πόσιμο νερό άριστης ποιότητας, και καλύπτει τόσο τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ:

1.296 m3 /μέρα

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

395.491,74€ ΜΕ ΦΠΑ