Φωτοβολταϊκό Πάρκο Ισχύος 99,66KW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 99,66KW