Εγκατάσταση Απομάκρυνσης Μαγγανίου-Σιδήρου-Θολότητας Πόσιμου Νερού Πόλης Ορεστιάδος

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 2012 και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2013, αντιμετωπίζοντας με αποτελεσματικότητα το φαινόμενο της ύπαρξης Μαγγανίου στο πόσιμο νερό.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος στην ΕΑΜΣΘ περιλαμβάνει κατά σειρά τις ακόλουθες διεργασίες:

    1. Οξείδωση με την προσθήκη, στο νερό των γεωτρήσεων, ικανής ποσότητας διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ως οξειδωτικού μέσου.
    2. Επαφή των υπό οξείδωση στοιχείων του νερού με το οξειδωτικό μέσο.
    3. Φίλτρανση για την κατακράτηση τόσο των δημιουργημένων κατά τα προηγούμενα στάδια ιζημάτων όσο και της προϋπάρχουσας θολότητας με φίλτρα κλειστού κατακόρυφου τύπου πίεσης με μέσο φίλτρανσης πολλαπλές στρώσεις υλικών (multimedia water filters).
    4. Αποχλωρίωση – απόσμηση με φίλτρα ενεργού άνθρακα.
    5. Μεταχλωρίωση για την προληπτική απολύμανση του νερού.

Η εγκατάσταση είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, έχει σύστημα τηλεειδοποίησης, σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλεχειρισμού και λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράγει 330 m3/h πόσιμο νερό άριστης ποιότητας, και καλύπτει τόσο τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ:

7.900 m3 /μέρα

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

1.652.487€ ΜΕ ΦΠΑ