Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

74.500

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

2.438.569,70€ ΜΕ ΦΠΑ