Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Χωριού SOS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΟΥ SOS

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΧΩΡΙΟ SOS

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

100

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2008