Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σουφλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

14.369

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2003