Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων DANCO ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DANCO AE

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

DANCO A.E.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

1.850

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1997