Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Γάλακτος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ABEE

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

2.600

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1993