Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Αναψυκτικών ΕΠΑΠ ΑΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΠ ΑΕ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΠΑΠ A.E.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

1.250

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

1996