Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Σαπών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007