Αποκατάσταση Παλαιού Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2008