Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Μεταξάδων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007