Κατασκευή Κοιμητηρίου Μάκρης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

214.784,00 € ΜΕ ΦΠΑ