Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ορεστιάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

Δ.Ε.Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

45.000

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2002