Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στις θέσεις Βαράδες – Θέρμα και Τουρλί του Δήμου Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΡΑΔΕΣ – ΘΕΡΜΑ – ΤΟΥΡΛΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

164.905,44 € ΜΕ ΦΠΑ

Read more

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Μέγα Ρέμα Δήμου Σουφλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

713.562,95 € ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Ορφέα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΟΡΦΕΑ – ΜΑΝΔΡΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ(ΡΟΥΣΑ),ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2007

Read more

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Διδυμοτείχου Β’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Δ.Δ. ΑΣΒΕΣΤΑΔΩΝ, ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ), ΚΥΑΝΗΣ (Β.ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ), ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ, ΠΥΘΙΟΥ, ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΟΦΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2009

Read more

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Διδυμοτείχου Α’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Δ.Δ. ΙΣΑΑΚΙΟΥ, ΠΕΤΡΑΔΩΝ, ΠΡΑΓΓΙΟΥ, ΘΥΡΕΑΣ, ΛΑΓΟΥ, ΜΑΝΗΣ, ΚΑΡΩΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥΔΗΣ, ΚΥΑΝΗΣ(ΓΗΠΕΔΟ)

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2008

Read more