Ανάπλαση Πλατείας Δ.Δ. Καβύλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΒΥΛΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

265.067,50€ ΜΕ Φ.Π.Α.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more