Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου Νήσου Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:

ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

442.793,09 € ΜΕ ΦΠΑ

Read more